Een goed scholingsbeleid biedt werkgevers kansen om zich te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt

26 september 2018

Volgens veel medewerkers maakt hun werkgever te weinig geld vrij om opleidingen te mogen volgen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Edubookers, waarin maar net de helft van de respondenten aangeeft dat de werkgever voldoende budget beschikbaar stelt voor het volgen van een opleiding of training. Om een leven lang leren te stimuleren, wil het huidige kabinet iedere Nederlander met een startkwalificatie voorzien van een individuele leerrekening. Dit lijkt aan te sluiten op de behoefte, want 72% van de respondenten geeft aan dat een individueel leerbudget meer stimuleert dan een collectief budget. 91% vindt het vervolgens belangrijk om zelf te bepalen waarin hij/zij zich wil blijven ontwikkelen.

Medewerkers willen graag leren, met als verreweg belangrijkste reden (91%) “Persoonlijke ontwikkeling”. Daarnaast worden als belangrijkste drijfveren genoemd “het vergroten van carrièrekansen” en “up-to-date blijven binnen je vakgebied”. Een goed scholingsbeleid lijkt werkgevers kansen te bieden om zich te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. Maar liefst 87% van de medewerkers vindt het belangrijk om te werken voor een organisatie die leren stimuleert en faciliteert. 80% geeft aan het leuk te vinden om met leren en blijven ontwikkelen bezig te zijn.

Maar werkgevers laten nog veel kansen liggen. Bijna twee derde van de ondervraagden is bekend met het opleidingsbeleid van de eigen organisatie, maar slechts iets meer dan een derde vindt dat de werkgever een passend opleidingsaanbod biedt. Werkgevers kunnen het scholingsbeleid verbeteren door een passend opleidingsaanbod aan te bieden en door lijnmanagement en collega’s actief bij het scholingsbeleid en de uitvoering daarvan te betrekken.

Bron: Personeelsnet, Vakkennis voor HR-professionals.

Stimuleer je persoonlijke ontwikkeling en ontwikkel je talent met een training van Blijvenontwikkelen.nl!  Blijvenontwikkelen.nl is een landelijk opererend trainings- en opleidingsbedrijf. Met onze diensten leveren wij een directe bijdrage aan het blijven ontwikkelen van mens en organisatie. Iedere training uit ons aanbod helpt jou je carrièrekansen te vergroten. Neem contact met ons op via info@blijvenontwikkelen.nl of bel 085-7733005.

#blijvenontwikkelen #individuele leerrekening

Volg Blijvenontwikkelen.nl
Contact
Diepenheimseweg 1 7471 LW Goor 085-7733005 info@blijvenontwikkelen.nl