Privacy statement

1. Contactgegevens

Blijvenontwikkelen.nl
De Klomp 2
7496 DG Hengevelde
Tel:  085-7733005
Mail: info@blijvenontwikkelen.nl

Blijvenontwikkelen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Cristel Kooijman is de Functionaris Gegevensbescherming, en is bereikbaar via: info@blijvenontwikkelen.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze op ons verzoek aan ons verstrekt via een beveiligde internetverbinding.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via een beveiligde internetverbinding verwerken:

– Voor- en achternaam, voorletters
– Adres en woonplaats
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website verwerkt geen bijzondere / gevoelige persoonsgegevens.

4. Doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opnemen van contact op basis van uw aanvraag.
– Het verwerken van uw aanvraag voor trainingsdoeleinden.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u gebruikt maakt van de diensten van Blijvenontwikkelen.nl.  Zonder tegenbericht worden persoonsgegevens 10 jaar bewaard. Op verzoek zullen wij uw persoonsgegevens veilig verwijderen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Blijvenontwikkelen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8. Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blijvenontwikkelen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blijvenontwikkelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Blijvenontwikkelen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Beveiliging

Blijvenontwikkelen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blijvenontwikkelen.nl.

Volg Blijvenontwikkelen.nl
Contact
Diepenheimseweg 1 7471 LW Goor 085-7733005 info@blijvenontwikkelen.nl